San­i­tair

San­i­tair

Wastafel

Een wastafel is een essen­tieel onderdeel voor iedere bad­kamer. De mod­erne wastafel heeft vele gezichten. De trend van recht en vierkant wordt aange­vuld met zachte, ronde(re) vor­men. Wastafels wor­den vaak direct tegen de wand geplaatst. Maar er zijn ook wastafels die op een meubelele­ment geplaatst kun­nen wor­den. Natu­urlijk zijn er ook wastafels voor de kleinere badkamers.

Bad­kamer­meubels

Opgeruimd staat net­jes. En dus is een bad­kamer­meubel zeker geen over­bod­ige luxe. Want ook in de bad­kamer wilt u zich vast en zeker niet storen aan rom­mel.
De bad­kamer stelt bij­zon­dere eisen aan bad­kamer­meubels. Niet alleen bergruimte is belan­grijk, maar vooral ook de vochtbestendigheid. En natu­urlijk is er in onze toon­zaal volop keuze uit ver­schil­lende sti­jlen, mate­ri­aal­soorten, afmetin­gen en kleuren om uw bad­kamer­meubel hele­maal naar uw wensen samen te stellen.

Kra­nen

Hoe mooi en com­fort­a­bel uw bad­kamer ook is, u kunt uw eigen douche-​systeem inbouw of opbouw min of meer op maat laten samen­stellen in de pri­jsklasse die bij u past. In de douche is een goede ther­mostaatkraan onmis­baar, u stelt de tem­per­atuur in en wordt nooit ver­rast door te koud of te heet water. Met de nieuw­ste tech­nieken zijn de douchekra­nen nog veiliger en gemakke­lijker in het gebruik.

De wastafelkraan is de fin­ish­ing touch van uw wastafel of bad­meubel. Kiest u voor een ele­gante kraan of juist een opval­lende blik­vanger? Voor iedere smaak vindt u bij ons een passende wastafelkraan.

Baden

Aan het einde van een lange dag ver­langt u vast ook wel eens naar rust. Een warm bad is dan een heer­lijke manier om volledig te ontspan­nen. Een bad straalt luxe en com­fort uit in uw bad­kamer.
Ons ruime assor­ti­ment bestaat uit baden in de mate­ri­alen acryl en plaat­staal. Mate­ri­aal acryl heeft het voordeel dat kras­jes op bad­kuip een­voudig kun­nen wor­den bijgew­erkt. Het water koelt boven­dien min­der snel af.
Omdat een bad een groot object is in uw bad­kamer, is het heel bepal­end voor de bad­kamer in zijn geheel. Of u nu op zoek bent naar een hoek­bad, ovaal bad, een rechthoekig bad of een vri­js­taand lig­bad. Wij hebben het allemaal!

Douchewan­den

Douchen is één van onze dagelijkse rit­ue­len. Het douchecom­fort neemt nog steeds toe en we nemen let­ter­lijk meer ruimte om te douchen. Bij het kiezen van een douchewand of douchecab­ine heeft u volop keuze. Groot, klein, (recht)hoekig of rond met draai-​, nis– of schuifdeuren. Of een vri­js­taand paneel voor het creëren van een trendy inloop­douche. Het kan alle­maal en zelfs spe­cial­is­tisch maatwerk behoort tot de mogelijkhe­den.
Uit­er­aard zijn alle douchewan­den gemaakt van de hoog­ste kwaliteit veiligheidsglas.

Toi­let­ten

Het kle­in­ste kamertje in huis is bepaald niet het onbe­lan­grijk­ste. U maakt er immers iedere dag gebruik van. Het inrichten van uw toi­let is een per­soon­lijke zaak. En er valt veel te kiezen. Wilt u een uri­noir naast uw com­pacte of juist luxe well­ness toi­let met onder­douche? Heeft u ruimte over voor een meubeltje of kiest u voor een com­pact design­fontein? Juist omdat een toi­letru­ime vaak beperkt is, dient de ruimte slim te wor­den ingericht.
Bij de keuze voor een toi­let spe­len aller­lei prak­tis­che over­weg­in­gen een rol. Wordt het een wand­closet, een staand toi­let, een vlak– of diep­spoel? Maar natu­urlijk is ook het com­fort van het toi­let van groot belang. En dat geldt niet alleen voor het zitcomfort.

Toi­let­zit­tin­gen

Op ieder potje past een dek­sel. Dus ook op iedere toi­let­pot. De kwaliteit van toi­let­zit­tin­gen wordt vooral bepaald door het mate­ri­aal, de hygiëne en het com­fort. De toi­let­zit­tin­gen zijn de laat­ste jaren voorzien van aller­lei slimme snuf­jes, zoals bijvoor­beeld het softclose-​mechanisme, waar­door het dichtk­lap­pen van de bril verleden tijd is.